Inbjudan medlemsmöte 20160614

Medlemsmöte

 

Dag:          Tisdag 2016-06-14

Tid:            Klockan 18,30

 Plats:        Dånhammar 2, 611 99 Tystberga

                      

  • Information - Var alla bigårdar är belägna i Tystberga socken (Lennart Löfgren) 
  • Bi sjukdomar – Sjukdomskommiten ( Erland Öberg)

 

  • Att göra en avläggare. (Erland Öberg)
  • Föreningen 100 år 2017

 

  • Nya utbildnings paketet – Anders Stromberg 
  • Obs.    Kaffe med tilltugg serveras 

 

Varmt välkomna!

Styrelsen