Arsmote2015

 

Protokoll

Årsmöte Tystberga biodlarförening 2015-11-15

 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av
 • Mötesordförande
 • Jan Idefjärd
 • Sekreterare för årsmötet
 • Anders Stromberg
 • Justerare
 • Kjell Nordmark
 1. Godkännande av dagordningen
 2. Godkändes.
 3. Godkännande av kallelse till årsmötet 
 4. Godkändes.
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Godkändes. Se bilaga.
 7. Kassa berättelse samt bokslut.
 8. Godkändes. Se bilaga.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Resultat- och balansräkning fastställdes.
 11. Revisionsberättelse
 12. Se bilaga.
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens  
 14. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
 15. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 16. Ny verksamhetsplan och budet ska tas fram av nya styrelsen.
 17. Beslut ang. föreningens andel av medlemsavgiften för 2017  
 18.  
 19. Mötet beslutade 100 kr för 2017.
 20. Val av ordförande på 1 år
 21. Jan Idefjärd.
 22. Val av ledamot på 2 år
 23. Anders Stromberg.
 24. Val av ledamot på 2 år
 25. Erland Öberg.
 26. Ledamot kvarstår 1 år
 27. Gun Berglund.
 28. Val av suppleant på 1år
 29. Magnus Johansson.
 30. Val av 2 revisor på 1 år
 31. Omval Göran Göransson och Tomas Rafstedt.
 32. Val av valberedning
 33. Omval Kjell Nordmark och Monica Fagerberg.
 34. Val av ombud till distriktets årsmöte 
 35. Jan Idefjärd och Anders Stromberg.
 36. Aktiviteter kommande årsamt att öka medlemsantalet och att sprid information om biodling och föreningen.
 37. Beslut: Styrelsen ska utarbeta en plan för möten, teman och aktiviteter 2016
 38. Avslutning  Sekreterare                                                        JusterareAnders Stromberg                                Kjell Nordmark
 39. Anders Strömberg                                              Kjell Nordmark
 40.  
 41.  
 42.  
 43. Ordförande avslutade årsmötet samt avtackning av avgående kassör Maria Hult.