Tystberga biodlareförening

  

Färdigblandad Oxalsyra finns att hämtas hos Kjell Nordmark efter 15 oktober.

 Föreningen fyller 100 år 2017.

Föreningen startades 1917 , en förening med gamla anor och besitter stor erfarenhet när det gäller biodling och drottningodling. mer info, se under fliken Historik.

Tystberga Biodlareförening bildades vid möte hos komminister E. Torsander, L:a Sulsta den 5 juli 1917.

 

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag på aktivitet för firandet av 100 år

Medlemmarna är välkomna med olika förslag på innehåll till detta firande av 100 åringen.