Tystberga biodlareförening

  

Årsmöte Tisdag 21 november

Se kallelse som utskickas per post senast 15 dagar innan årsmötet till betalande medlemmar.

Färdigblandad Oxalsyra finns att hämtas hos Kjell Nordmark efter 15 oktober.

 Föreningen fyller 100 år 2017.

Föreningen startades 1917 , en förening med gamla anor och besitter stor erfarenhet när det gäller biodling och drottningodling. mer info, se under fliken Historik.

Tystberga Biodlareförening bildades vid möte hos komminister E. Torsander, L:a Sulsta den 5 juli 1917.

 

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag på aktivitet för firandet av 100 år

Medlemmarna är välkomna med olika förslag på innehåll till detta firande av 100 åringen.